Ochrana osobních údajů

1. Udělujete tímto souhlas OSVČ Ivaně Zedníčkové, se sídlem Komunardů 2, Havířov, 736 01, IČ: 08147825, DIČ: CZ 9353025517, zapsané v živnostenském rejstříku vedeném u Magistrátu města Havířova (dále jen “Správce”), aby ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) zpracovávala tyto osobní údaje:  

  • e-mail 
  • jméno
  • příjmení
  • fakturační adresa
  • dodací adresa
  • telefon

2. Osobní údaje je nutné zpracovat za účelem zpracovávání objednávky. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu 5 let. V případě, že označíte také políčko se souhlasem: “Budu rád/a, když se dozvím o dalších produktech a službách.”, umožňujete Správci zasílat Vám na uvedené kontaktní údaje další informace o nových produktech a dalších nabídkách.  

3. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje Správce  

4. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem. Není předáváno ani přeprodáváno žádné třetí straně.

5. Vezměte, prosím, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:

– vzít souhlas kdykoliv zpět,

– požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,

– požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,

– vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,

– požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,

v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se na nás můžete obrátit.